HIV

im. m     virus koji uzrokuje AIDS; od engl. human immunodeficiency virus


Primjerice, poznato je da je HIV, koji je uzročnik AIDS-a, blizak rođak SIV-a, virusa koji nose čimpanze.

JL, 6.02.2004.