antistresan

pridj.   koji je suprotan stresnome; koji umanjuje stres tj. napetost


Zabava i rekreacija u jednom – vožnja bicikla u prirodi ima antistresni učinak.

Gloria IN, 25.05.2013.