ambasador

im. m      najviši zastupnik čega; predstavnik kakvoga događaja, trenda, institucije


Novi ambasadori akcije Lavandon za „CeDePe dom“ i „Dobra duša Bauerfeinda“

Humanitarna akcija pokrenuta je prije četiri mjeseca. Uz doprinos ambasadora u fond ide i dio sredstava…

City Time, br. 20/2013.


ambasador dobre volje

naziv za poznate osobe koje promoviraju humanitarne projekte i aktivnosti; prev. engl. goodwill ambassador

Na UNICEF-ovoj listi ambasadora dobre volje nalazi se mnoštvo poznatih osoba. Taj Fond priznaje poznate kao svoje ambasadore jer njihova slava i dobra volja imaju važnu ulogu u UNICEF-ovim zadaćama i projektima. U Hrvatskoj je nedavno imenovan i četvrti ambasador dobre volje.

www.unicef.hr, 12.11.2015. (pristupljeno)