aerobik(a)

im.  m/ ž      vrsta vježbi; sustav vježbanja


Klasični aerobik ili aerobni treninzi raznovrsne su vježbe i koraci povezani u koreografiju, a ciklički se ponavljaju rijekom vježbanja.

VL, 24., 25. i 26.12.2001.


aerobika 

U vrstu aerobnog treninga ubrajamo i aerobiku kao grupni fitness trening koja pripada skupini cikličnih polistrukturalnih aktivnosti.

https://www.fitness.com.hr, 31.03.2007.