Tag Archives: 2001.

aerobic

im. m    vrsta vježbi; sustav vježbanja


Aerobic može biti Lo Impact ili slabijeg intenziteta, pogodan za one koji ne žele ili ne smiju skakati ili raditi intenzivnije vježbe, kao što su osobe s više od 5 kilograma prekomjerne težine, dijabetičari i osobe s problemima zglobova.

VL, 24., 25. i 26.12.2001.


Riječ je o grupnom sportu koji se izvodi u grupi od 5- 15 žena koje predvodi licencirani kineziolog, trener aerobica ili bilo koja druga osoba kvalificirana za taj rad.

www.moja-dijeta.com.hr, 12.11.2015. (pristupljeno)


hi-lo aerobic 

vrsta aerobika

Hi-Lo aerobic uz to povećava aerobnu izdržljivost, kondiciju i pogoduje usavršavanju koordinacije i motoričke memorije.

VL, 24., 25. i 26.12.2001.


hi-lo impact aerobic

vrsta aerobika

Hi- Lo Impact aerobic, koji je intenzivniji, sa zahtjevnijim koreografijama i bržeg tempa, kombinacija je vježbi i koraka visokog i niskog intenziteta, a tijelo se za treninga opterećuje progresivno diskontinuirano.

VL, 24., 25. i 26.12.2001.


lo aerobic

vrsta aerobika

Lo aerobic prije svega pomaže u smanjenju potkožnog masnog tkiva i pokreće bazične motoričke sposobnosti vježbača.

VL, 24., 25. i 26.12.2001.


lo impact

vrsta aerobika

Aerobic može biti Lo Impact ili slabijeg intenziteta, pogodan za one koji ne žele ili ne smiju skakati ili raditi intenzivnije vježbe, kao što su osobe s više od 5 kilograma prekomjerne težine, dijabetičari i osobe s problemima zglobova.

VL, 24., 25. i 26.12.2001.


senior aerobic 

vrsta aerobika

Senior aerobic je program za ljude s više od 50 godina, odnosno 65 godina, a tempom, sadržajem i načinom izvođenja prilagođen je upravo toj populaciji.

VL, 24., 25. i 26.12.2001.


step aerobic 

vrsta aerobika

Step Aerobic drugi je najpopularniji program u nas. To su dinamične vježbe i koraci penjanja i silaženja sa step klupice, koja se visinom (15, 20 ili 25 cm) prilagođava mogućnostima vježbača.

VL, 24., 25. i 26.12.2001.