O rječniku

Što je neologizam?

Nove riječi gotovo svakodnevno pristižu u neki jezik i stoga ih često nije moguće uvrstiti u standardne jednojezične rječnike u očekivanome broju, niti je to moguće učiniti dovoljno brzo. Stoga su rječnici novih riječi vrlo važna leksikografska djela jer se bave ciljanim segmentom leksika te uspijevaju popuniti praznine koje se zbog vremenskih i tehničkih ograničenja javljaju u općim jednojezičnim rječnicima. Upravo je i glavni cilj ovoga projekta izrada rječnika neologizama u hrvatskome jeziku.

U obzir su uzimane ne samo brojne domaće nove riječi, nego i posuđenice iz drugih jezika, među kojima prevladavaju angloneologizmi, semantičke posuđenice tj. neosemantizmi te oživljenice koje su kao kategorija relativno česte unutar neologizama.