notebook

im. m    prijenosno računalo


Notebook s visokom zaštitom podataka

Lifestyle, Globus, zima 2004.

nova hrana

izraz koji se koristi za hranu ili sastojke koji se do sada nisu u znatnijoj mjeri koristili za prehranu ljudi; prema engl. novel food


(…) posebno označavanje onoga što se zakonskom terminologijom naziva “nova hrana” (…)

Vj, 21.02.2004.