ležeći policajac

im. m    prepreka na cesti koja ima funkciju smanjivanja brzine vozila; v. uspornik


Uklanjanje postojećih ležećih policajaca (…)

JL, 22.01.2004.