buffering

im. m       privremena pohrana podataka prije procesiranja ili slanja; međupohrana, međumemorija


Obično je potrebno pričekati nekoliko trenutaka dok emitiranje ne počne, a tada na ekranu vidimo poruku ´buffering 10, 50, 100 posto´. ´Buffering´, naime znači da računalo audio-video signale sprema u dio svoje RAM memorije, preko koje se onda odvija čitav prijenos sve dotle dok ga sami ne prekinemo.

VL, 12.05.2002.