broker

im. m    koji kupuje i prodaje dionice za druge


Tu će vam se objasniti štošta sa čime se hrve 12-godišnji junak romana Felix u želji da postane bogat, kako se njegovi siromašni roditelji ne bi više svađali oko novca kojeg nikad nema dovoljno: amortizacija, brokeri i burza, dionice i dividende, d. o. o. (društvo s ograničenom odgovornošću), dobit, gotovina, gubitak, hipoteka, investicija, kapital, kredit, monopol, nezaposlenost, PDV, špekulacija, tržišna privreda i slične leksičke strahote iz svakodnevnog praktičnog života.

VL, 16.01.2002.