hipermarket

im. m    velike trgovine koje u ponudi imaju prehrambene i neprehrambene proizvode


Hipermarket Mercator

JL, 06.12.2001.


hipermarketa

(…) koliko stranih hipermarketa gradi objekte u
Hrvatskoj (…)

JL, 06.12.2001.


hipermarketima

(…) vesela akcija samo u Mercatorovim hipermarketima do 30.4. (…)

Mercator, reklamni katalog, 12.04.2007.