GM hrana

hrana sa sastojcima kojima su izmijenjena genetska svojstva s ciljem poboljšanja određenih karakteristika


(…) protivnici GM hrane tvrde da je opasna (…)

JL, 24.02.2004.


GM hrani

Što je istina o GM hrani?

JL, 24.02.2004.