foto-session

isplanirano i uređeno okruženje u kojemu se fotografira nekoga, a fotografije se najčešće objavljuju u javnosti


Kreaciju Nede Makjanić-Kunić izabrala je i za ovaj foto-session.

Lifestyle; Globus; Izazov proljeća, proljeće 2004.