Fleksi–dijeta

im. ž    prehrana koja se bazira uglavnom na povrću i voću, a meso se konzumira povremeno; skraćeno od fleksitarijanska dijeta


Fleksi-dijeta

www.novilist.hr, 05.12.2015.