europarlamentarac

im. m    predstavnik u Europskom parlamentu


Osobno sam se uvjerila da je europarlamentarcima sasasvim dovoljno dobro poznavanje samo jednog radnog jezika (…)

www.24sata.hr, 22.03.2013.