ortoreksija

im. ž    poremećaj u prehrani, pretjerana briga zdravom prehranom; od ortho klas. grč. oreksia “apetit”


opsjednutost zdravom prehranom

Život u živo, HTV 1, 07.02.2007.


Ortoreksija ili opsesija zdravom hranom

Ortoreksija donosi sa sobom cijlei niz potencijalnih zdravstvenih problema

Neki pojedinci postaju do te mjere opsjednuti unosom ‘zdrave’ hrane da to može dovesti do poremećaja u prehrani. Opsesija prehranom naziva se ortoreksija i prema dostupnim podacima pogađa jedan posto stanovništva. Na prvu se čini da je ortoreksija potaknuta željom za zdravijim životom, no prikriveni razlozi zašto netko razvija poremećaj uključuju potrebu za potpunom kontrolom.

www.zdravakrava.hr, 09.12.2013.


Ortoreksija ili patološka opsesija zdravom prehranom poremećaj je koji je sve zastupljeniji među mlađom populacijom, a može dovesti do ozbiljnih prehrambenih problema kao što su anoreksija ili bulimija pa je o tom društvenom fenomenu potrebno što više javno govoriti, istaknuto je u petak na stručnom skupu o ortoreksiji u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«.

www.novilist.hr, 26.02.2016.