off-line

nije na internetu, nekorištenje internetske veze, komunikacije i sl.


U SAD-u je još četvrtina stanovnika “off-line”

Otkriveno je da je broj ljudi koji se “skidaju s Neta” podjednak broju novih koji prihvaćaju Internet …

VL, 27.01.04.