e-Dnevnik

internetska aplikacija za vođenje školskoga dnevnika u elektronskome obliku, eksperimentalno uveden u škole od 2011/2012.


Škole koje su već uključene u e-Dnevnik, a sada žele uključiti dodatne razredne odjele ili područne škole ne trebaju slati zahtjev za uključenje. Isto tako, škole koje su uključene u e-Dnevnik, a koje nastavu izvode na različitim lokacijama ne trebaju slati zahtjev za uključenje ukoliko žele uključiti dodatne lokacije.

www.carnet.hr, 15.10.2015. (zadnji pristup)