čoko-

pridj.  skr. od čokoladan/ čokoladni; obično u složenicama