blogerski

pridj.     koji se odnosi na blog


Moderatorica Lada Radin i blogerska petorka na Vinistri.

Dobra hrana, JL, br. 1. god.I.