biopotencijal

im. m    električni potencijal u nekoj točki u živom biću; protok energije; energetski tok


besplatno mjerenje protoka energije, biopontencijala

JL, 27.01.2004.