baršunasta revolucija

naziv za miran prijelaz s komunističkoga sustava na višestrančku demokraciju u tadašnjoj Čehoslovačkoj


Začudo, nakon baršunaste revolucije malo se tko od potpisnika teksta «Charta 77» aktivirao u politici. Prema nekim procjenama jedva 10-20 posto nekoć aktivnih pobornika ljudskih prava u ČSSR-u! Uostalom, i praško proljeće bilo je drama nacije, zbivanje neizvjesne budućnosti, koliko i burna etapa teksta «Charta 77» na trnovitom putu za ostvarivanje ljudskih prava.

VL, 19.01.2002.