barist(a)

im. m    koji je posebno obučen za pripremanje kave u barovi


Kod nas, kao da su svi stalno na kavi, a njezin ritual spaja talijanske, bečke i turske običaje. N. O. najbolji hrvatski barist, koji je na tragu vlastite mješavine od arabice iz Guatemale, Etiopije i Brazila, pomaže nam da razlučimo dobro i loše kod kave i priča svoju priču o borbi za savršenstvo u svakoj šalici…

Insider, br. 4, ožujak 2008.


Dečko koji nije pio kavu, sada je najboji barista. Barista nije kakav god barist ili barmen. Talijanska riječ barista podrazumijeva mušku ili žensku osobu specijaliziranu za pripravljanje svih vrsta kave.

Dobra hrana, JL, br.1, god. I.